Административно обслужване

Административно обслужване на недвижими имоти

  • Основни административни услуги, които включват но не се ограничават до : отговорно пазене на оригинални документи свързани със собственост, плащане на данъци от името и за сметка на клиента, организиране на годишно счетоводно приключване на счетоводството на вашата фирма.
  •  Надзор над трети лица, извършващи услуги в имоти собственост на клиента на БПД ЕООД.
  • Съдействие при изготвяне на архитектурни планове, Виза за проектиране, Разрешения за строеж, Разделяне на УПИ-та